โยกย้าย

posted on 05 Oct 2017 00:39 by seaukun

จู่ๆก็คิดถึงประโยคในเอมวี พบกันใหม่ ของ Polycat ที่บอกว่า 

"อีกครั้งแล้วสินะ ที่ฉันต้องโยกย้าย" 

สืบเนืองจาก exteen ความเสถียรต่ำลงเรื่อยๆ เสือจึงขอย้าย

ไปเขียนบล็อกที่บ้านใหม่ของเสือ 

 

https://seaukun.wordpress.com/

 

 

Comment

Comment:

Tweet